Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μετά από σχετικό αίτημα μου προς τον συνάδελφο και Δικηγόρο
παρ΄ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω Επικρατείας, Κο Θανάση Γεωργακάκη,  για την ερμηνεία της 4707/2015 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έλαβα την παρακάτω απάντηση:

Αγαπητέ Αλέξανδρε,
Σου στέλνω ένα σημείωμα σχετικά με τις απόψεις μου για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πιστεύω, όπως έχω επισημάνει, ότι η αίτηση, που επικαλείται την συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορεί να σταθεί, αφού η απόφαση σιωπά εντελώς επί του θέματος που μας ενδιαφέρει.
Με εκτίμηση 
Θανάσης Γεωργακάκης


ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4707/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Με την υπ’ αριθμ. 4707/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την διαδικασία της πρότυπης δίκης έγινε δεκτή η έφεση αποστράτου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, με  την οποία αυτός  ζήτησε τη ακύρωση  της συνταξιοδοτικής πράξης  του, που αναπροσάρμοζε μειωτικά την σύνταξή του με βάση τα μισθολογικά δεδομένα του ν. 4093/2012 αναδρομικά από 1-8-2012.

Ωστόσο, παρά την ακύρωση της ανωτέρω συνταξιοδοτικής πράξεως που βασίζονταν στις διατάξεις του ν. 4093/2012, από το σκεπτικό της απόφασης δεν προκύπτει εάν  μετά ταύτα ο εφεσηβάλλων συνταξιούχος θα πρέπει να λαμβάνει το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών που ελάμβανε  πριν την εφαρμογή του παραπάνω νόμου ή μόνο  το 50%, όπως καθορίσθηκε με τον ν. 4307/2014. Τούτο διότι η ακύρωση της προσβληθείσας συνταξιοδοτικής πράξης, όπως απεφάνθη η Ολομέλεια του Ε.Σ., δεν ήταν απόρροια κατ’ ουσίαν ελέγχου της υπόθεσης, αλλά αποτέλεσμα  τυπικού ελέγχου. 

Συγκεκριμένα το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε, ότι μετά την ισχύ των νεότερων διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014, που είχε αναδρομικό χαρακτήρα και   καταργούσε τις διατάξεις των περιπτώσεων 31,32 και 33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 από την ημερομηνία ισχύος των, θα έπρεπε η προσβληθείσα συνταξιοδοτική πράξη να ακυρωθεί γιατί  βασίζονταν στις κατάργηθείσες  (πρακτικά ουδέποτε ισχύσασες) ως άνω διατάξεις.

Έτσι πέραν κάποιας μειοψηφίας του ίδιου Δικαστηρίου που έκρινε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί το αίτημα της ασκηθείσας εφέσεως στο σύνολό της, δηλαδή το αίτημα για πλήρη αποκατάσταση της σύνταξης στα προ του  ν. 4093/2012 ισχύοντα (ήτοι επιστροφή  ολόκληρης της διαφοράς), η πλειοψηφία περιορίστηκε στην ακύρωση της πράξεως με την λογική  ότι ο  Ν. 4093/2012, είχε καταργηθεί, χωρίς όμως  να λάβει θέσει αναφορικά  με το τι θα πρέπει να γίνει με την εφαρμογή του Ν. 4707/2014, σύμφωνα με τον οποίο η επαναφορά της σύνταξης  γίνεται σε ποσοστό 50% μόνο.

Κατά συνέπεια πιστεύω ότι αιτήματα για επαναφορά του υπολοίπου 50% από τις επιβληθείσες μειώσεις του Ν. 4093/2012 με την επίκληση της υπ’ αριθμ.4707/2015 του Ε.Σ. (Ολ), δεν ευσταθούν, αφού  η απόφαση αυτή σιωπά για το θέμα αυτό παντελώς.


Αθανάσιος Γεωργακάκης

Πρώην Πρόεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου
http://www.georgakakisathanasios.gr/
                                              τηλ. 2410-250921, 6945858024
                                                           WIND *768024

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου