Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο δικαιοσυνησΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο δικαιοσυνησ


        Μετά από έναν μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που λάβαμε, από συναδέλφους, που δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα με έφεση - αγωγή για την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, με κυρίαρχο  ερώτημα,εάν έχουν την δυνατότητα άσκησης ατομικής έφεσης-αγωγής, μετά την 4707/2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε δεκτή, η έφεση συναδέλφου και ακυρώθηκε η επίδικη πράξη αναπροσαρμογής της σύνταξής του, το Γραφείο μας ήρθε σε επαφή με δικηγορικό Γραφείο που ασχολείται με Στρατιωτικά θέματα και οι απάντηση που λάβαμε είναι η παρακάτω:


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Άρτας,

Σε σχέση με το ερώτημά σας για τη δυνατότητα εκδήλωσης δικαστικών ενεργειών για όσα μέλη της Ενώσεώς σας και έτερους συναδέλφους σας, δεν έχουν μέχρι σήμερα προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια για τη διεκδίκηση επιστροφής των αναδρομικών της σύνταξής τους, σας εκθέτω τα κάτωθι:

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 4707/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διαδικασία άρθρου 108Α ΠΔ 1225/1981), με την οποία έγινε δεκτή η έφεση συναδέλφου σας και ακυρώθηκε η επίδικη πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ειρημένη απόφαση της Ολομελείας θα εφαρμοστεί σε όσους συναδέλφους είχαν ασκήσει, νόμιμα και εμπρόθεσμα τότε έφεση, κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους βάσει του Ν. 4093/2012 (λόγω της διαδικασίας της πιλοτικής δίκης).

Οι συνάδελφοι σας όμως που δεν είχαν προσφύγει μέχρι σήμερα, έχουν τις εξής δυνατότητες:

1) Την άσκηση μόνο αγωγής για τη διεκδίκηση καταβολής του χρηματικού ποσού των αναδρομικών για το χρονικό διάστημα που δεν έχουν παραγραφεί με βάση τον νέο Ν. 4307/2014, ο οποίος αύξησε μόνο κατά 50% το ποσό της μηνιαίας σύνταξης.

2) Την άσκηση ατομικής έφεσης κατά της πράξης αναπροσαρμογής του Ν. 4307/2014 μόνο για την ακύρωση της πράξης αυτής και

3) Σωρευτικά την άσκηση ατομικής έφεσης-αγωγής συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω (καταβολή χρημάτων και ακύρωση πράξης).     

Πρέπει να τονιστεί ότι η προθεσμία για την άσκηση της ως άνω έφεσης έληξε την 1η Ιουλίου 2015 (είχατε 120 ημερολογιακές ημέρες από την 3-3-2015, ημερομηνία αποστολής της πράξης σε κάθε έναν από εσάς). Υπάρχει ωστόσο νομολογία Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα οι εφέσεις αυτές να κατατεθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, καθ’ όσον το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος δικαστή.

Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Μετά τιμής

     Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο στα τηλέφωνα:

     α. Γραφείου                                26810 22051
     β. Προέδρου                               6937360079  -  *770079
     γ. Διαχστή Χρηματικού              6937452880  -  *728800

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου