Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας
Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Βαρέλης μιλάει στην “Γ”Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την πλημμυρισμένη Άρτα

Βαρέλης Δημήτριος
Σχης(ΠΖ) ε.α. - Περιφερειακός σύμβουλος

Η Τοποθέτηση στο περιφερειακό συμβούλιο για την αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας από τη διέλευση του Αράχθου ποταμού και την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για το φράγμα πουρναρίου από τον περιφερειακό σύμβουλο Βαρέλη Δημήτριο:

Η οριοθέτηση της κοίτης του ποτ. Αράχθου και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής στο κάτω μέρος του φράγματος ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Άρτα εδώ και 34 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του φράγματος και ενώ η ύπαρξη του φράγματος Πουρναρίου της ΔΕΗ επί του π.Αράχθου περιόρισε σημαντικά τα πλημμυρικά φαινόμενα δεδομένου ότι η ροή του ποταμού είναι ελεγχόμενη παραταύτα παρουσιαστήκαν πλημμύρες τα προηγούμενα χρόνια με πιο καταστροφικά αποτελέσματα από τις πλημμύρες που έγιναν φέτος. 

Οι καταστροφικές πλημμύρες δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο των εντόνων καιρικών φαινομένων αλλά οφείλονται και στην διαχείριση των υδάτων από τους κατά το νόμο υπευθύνους διαχειριστές. 

Η ΔΕΗ ΑΕ όλα αυτά τα χρόνια εκμεταλλεύεται το νερό του Αράχθου χωρίς να έχει σχετική άδεια χρήσης των υδάτων. Στην αίτηση της δε που έχει υποβάλλει η ΔΕΗ Α.Ε. προς τη Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας. για άδεια χρήσης νερού αποτυπώνεται ο αναρρυθμιστικός, αντιπλημμυρικός, αρδευτικός και - πιθανόν και - υδρευτικός χαρακτήρας των φραγμάτων. Όλα τα χρόνια λειτουργίας του φράγματος η κύρια χρήση του φράγματος όμως είναι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σχολιασμό της στην προς αναθεώρηση ΑΕΠΟ αναφέρει ότι η ευθύνη της σταματάει  στην περιοχή στο κάτω μέρος  του φράγματος ΠΟΥΡΝΑΡΙ 2, χωρίς καμιά άλλη ευθύνη από τις παρουσιαζόμενες πλημμύρες. Η ευθύνη από εκεί και πέρα είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία μέσω της πολιτικής προστασίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παρουσιαστεί. Η στάση αυτή της ΔΕΗ το ελάχιστο που μπορεί να χαρακτηριστεί είναι ως ανεύθυνη.

Με την ευκαιρία αναθεώρησης της ΑΕΠΟ λοιπόν και σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβληθεί από το αρμόδιο τμήμα της ΠΕ ΑΡΤΑΣ καθίσταται σαφής η υποχρέωση της ΔΕΗ για την συμμετοχή της όχι μόνο στην απαιτούμενες μελέτες για την προστασία της περιοχής αλλά και την συμμετοχή της στα απαιτούμενα έργα για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στα αντιπλημμυρικά έργα και στην ανάληψη μέρους του κόστους που θα απαιτηθεί στην περίπτωση πλημμυρών με την ενεργοποίηση της πολιτικής προστασίας. 

Δεν μπορεί να κερδίζει η ΔΕΗ ως επιχείρηση χωρίς αντισταθμιστικά για την περιοχή.

Όσο αφορά την οριοθέτηση της κοίτης του Αράχθου και προστασία της περιοχής στο κάτω μέρος του φράγματος θα πρέπει να γίνει συνολικά σε όλο το μήκος του ποταμού έως τις εκβολές του και όχι τμηματική, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην παραποτάμια περιοχή και με βασικό στοιχείο την ιστορική γέφυρα που θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία οποιαδήποτε μελέτης. Η μελέτη που θα προκριθεί θα πρέπει να δίνει λύση εφικτή και πραγματοποιήσιμη δεδομένων των οικονομικών δυνατοτήτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και βέβαια να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση . 

Πάντως η ολοκλήρωση οποιοδήποτε μελετών οριοθέτησης και στη συνέχεια των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, θα απαιτήσει αρκετά χρόνια, δεδομένου και του κόστους που απαιτείται. 

Πλημμύρα όμως, μπορεί να συμβεί και τον ερχόμενο χειμώνα, η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πέρα από της επεμβάσεις που κάνει η ΠΕ Άρτας στο καθαρισμό της κοίτης στη επισκευή και συντήρηση των αναχωμάτων που έχουν καταστραφεί, όπως αποδείχτηκε στο φετινό χειμώνα δεν επαρκεί, εάν δεν υπάρχει διαχείριση των υδάτων του φράγματος διατηρώντας τη στάθμη του ταμιευτήρα χαμηλά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια και να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση υιοθέτηση της πρότασης του ΤΕΕ που αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην διαχείριση του ταμιευτήρα του φράγματος και στο ύψος στάθμης του ανά μήνα του έτους.

Η παραπάνω πρόταση θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί η άμεση εφαρμογή της μιας και δεν απαιτεί κόστος υλοποίησης . Μπορεί να εφαρμοστεί από φέτος και όπως έχει διότι δεν υπάρχει και άλλος τρόπος αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης πλημμύρας αναλόγου μεγέθους με την πλημμύρα του Φεβρουαρίου. Πέραν της άμεσης εφαρμογής η παραπάνω πρόταση μειώνει αρκετά τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα και καθιστά εφικτή την οριοθέτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου