Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Χρήσιµες πληροφορίες για τις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015

Αποτελέσματα Εκλογών
Η ψήφος είναι υποχρεωτική;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές , σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας είναι υποχρεωτική.
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
-    Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.
-    Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
-    Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα ( 40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας
Γιατί οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου γίνονται με λίστα;
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, σε περίπτωση που διεξαχθούν δεύτερες εκλογές εντός 18 μηνών, αυτές διεξάγονται με λίστα και όχι με σταυρό
Πότε ανοίγουν οι κάλπες;
από 7.00 το πρωί έως 19.00 το απόγευμα
Πώς θα μάθω που ψηφίζω;
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν:
● Μέσω του διαδικτύου στο www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις)
● Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου 2131361500
Συγκεκριμένα:
Για την διευκόλυνση των εκλογέων στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500:
Τρίτη - Πέμπτη 09:00 έως 18:00
Παρασκευή 09:00 έως 19:00
Σάββατο 09:00 έως 21:00
Κυριακή 07:00 έως 19:00
για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.
Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές με λίστα;
Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν μόνο το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούν, χωρίς να βάλουν σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους βουλευτές. Οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος (ΛΙΣΤΑ). Εντούτοις, ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης δεν προσμετρούνται ως άκυρα
Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για να ψηφίσω;
Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας έχει χάσει την ταυτότητά του, οι δήμοι της χώρας και τα γραφεία ταυτοτήτων των αστυνομικών αρχών θα λειτουργήσουν τόσο την παραμονή των εκλογών όσο και την ημέρα της ψηφοφορίας προκειμένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα.
Πώς εκλέγονται οι νέοι βουλευτές;
Οι βουλευτές θα εκλεγούν με βάση την λίστα που καταρτίζει ο αρχηγός του κάθε κόμματος. Οι υποψήφιοι εκλέγονται ανά σειρά στη λίστα του ψηφοδελτίου (όπως γίνεται ανάλογα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας). Ανάλογα με το ποσοστό που θα λάβει το κάθε κόμμα ορίζονται και οι βουλευτικές έδρες.
Είμαι ετεροδημότης, πού ψηφίζω;
Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, τους συνδυασμούς της βασικής τους εκλογικής περιφέρειας, εφόσον είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι 30/06/2015. Στο βασικό εκλογικό κατάλογο υπάρχει η ένδειξη Ε και απαγορεύεται να ψηφίσουν στο δήμο της βασικής τους εγγραφής.
Αλλάζουν οι εκλογικοί κατάλογοι;
Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, της Γ΄ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου) η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις, ετεροδημότες κ.λπ.) που συντελέστηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2015.
Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι;
Για τους εργαζόμενους που εφαρμόζεται η πενθήμερη εργασία:
-    1 εργάσιμη ημέρα: Για απόσταση από 200 - 400 χιλιόμετρα
-    2 εργάσιμες ημέρες: από 401 χιλιόμετρα και πάνω 
Για τους εργαζόμενους που δεν εφαρμόζεται η πενθήμερη εργασία:
-    1 εργάσιμη ημέρα : Για απόσταση από 100 - 200 χιλιόμετρα
-    2 εργάσιμες ημέρες : από 201 - 400 χιλιόμετρα
-    3 εργάσιμες ημέρες: από  401χιλιόμετρα και πάνω
- Όσοι μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών που θα λάβουν εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες
Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
-    Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997).
-    Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Η ψήφος είναι υποχρεωτική;
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος στις γενικές βουλευτικές εκλογές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και της εκλογικής νοµοθεσίας είναι υποχρεωτική.
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :
- Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους.
- Όσοι θα βρίσκονται κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
- Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών,
αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τµήµατος ετεροδηµοτών , λόγω
µη συµπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθµού των σαράντα ( 40),
τουλάχιστον, ετεροδηµοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. 
Τέλος, υπενθυμίζεται:
- Δεν επιτρέπεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,  να χορηγούν εισιτήρια για τη μετακίνηση των ετεροδημοτών ή να ναυλώνουν μεταφορικά μέσα.
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί, θρησκευτικοί και δημόσιοι λειτουργοί, όταν ασκούν τα δημόσια καθήκοντά τους, οφείλουν  να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας της Διοίκησης.
Ως εκ τούτου, πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο,  να απέχουν από δηλώσεις υποστήριξης υπέρ συγκεκριμένου κόμματος ή αποδοκιμασίας κόμματος, επικαλούμενοι τη δημόσια ιδιότητά τους.

 

Γιατί οι εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου γίνονται µε λίστα;

 Σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο, σε περίπτωση που διεξαχθούν δεύτερες εκλογές εντός 18 µηνών, αυτές διεξάγονται µε λίστα και όχι µε σταυρό 

-Πότε ανοίγουν οι κάλπες; 
από 7.00 το πρωί έως 19.00 το απόγευµα -

Πώς θα µάθω που ψηφίζω; 
Οι εκλογείς µπορούν να µάθουν που ψηφίζουν: 
● Μέσω του διαδικτύου στο www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις) 
● Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου 2131361500 

Συγκεκριµένα: 
Για την διευκόλυνση των εκλογέων στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί υπηρεσία ενηµέρωσης όπου οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν µε τον τηλεφωνικό αριθµό 2131361500 :
 Τρίτη - Πέµπτη 09:00 έως 18:00 
Παρασκευή 09:00 έως 19:00 
Σάββατο 09:00 έως 21:00 
Κυριακή 07:00 έως 19:00 για να πληροφορηθούν το εκλογικό τµήµα και το σχολικό συγκρότηµα στο οποίο ψηφίζουν. 

 Επίσης, οι εκλογείς µπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εµφανίζεται το εκλογικό τµήµα που ψηφίζουν. 

- Πώς ψηφίζουµε στις εκλογές µε λίστα; 
Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν µόνο το ψηφοδέλτιο µε το κόµµα που επιθυµούν, χωρίς να βάλουν σταυρούς προτίµησης στους υποψήφιους βουλευτές. 
Οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόµµατος (ΛΙΣΤΑ). 
Εντούτοις, ψηφοδέλτια µε σταυρό προτίµησης δεν προσµετρούνται ως άκυρα - 

Τι χρειάζεται να έχω µαζί µου για να ψηφίσω; 
Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν µαζί τους την αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταµείων. 
Η «κοµµένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. 
Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας έχει χάσει την ταυτότητά του, οι δήµοι της χώρας και τα γραφεία ταυτοτήτων των αστυνοµικών αρχών θα λειτουργήσουν τόσο την παραµονή των εκλογών όσο και την ηµέρα της ψηφοφορίας προκειµένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα. 

- Πώς εκλέγονται οι νέοι βουλευτές; 
Οι βουλευτές θα εκλεγούν µε βάση την λίστα που καταρτίζει ο αρχηγός του κάθε κόµµατος. 
Οι υποψήφιοι εκλέγονται ανά σειρά στη λίστα του ψηφοδελτίου (όπως γίνεται ανάλογα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας). 
Ανάλογα µε το ποσοστό που θα λάβει το κάθε κόµµα ορίζονται και οι βουλευτικές έδρες. 

 - Είµαι ετεροδηµότης, πού ψηφίζω; 
Οι ετεροδηµότες ψηφίζουν στον τόπο διαµονής τους, τους συνδυασµούς της βασικής τους εκλογικής περιφέρειας, εφόσον είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση µέχρι 30/06/2015. 
Στο βασικό εκλογικό κατάλογο υπάρχει η ένδειξη Ε και απαγορεύεται να ψηφίσουν στο δήµο της βασικής τους εγγραφής. 

- Αλλάζουν οι εκλογικοί κατάλογοι; 
Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν µε βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, της Γ΄ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου) η οποία περιλαµβάνει όλες τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις, ετεροδηµότες κ.λπ.) που συντελέστηκαν µέχρι και την 30η Ιουνίου 2015. 

 -Πόσες ηµέρες άδειας δικαιούµαι; 
Για τους εργαζόµενους που εφαρµόζεται η πενθήµερη εργασία:
 - 1 εργάσιµη ηµέρα: Για απόσταση από 200 - 400 χιλιόµετρα 
 - 2 εργάσιµες ηµέρες: από 401 χιλιόµετρα και πάνω
 Για τους εργαζόµενους που δεν εφαρµόζεται η πενθήµερη εργασία:
 - 1 εργάσιµη ηµέρα : Για απόσταση από 100 - 200 χιλιόµετρα 
 - 2 εργάσιµες ηµέρες : από 201 - 400 χιλιόµετρα 
 - 3 εργάσιµες ηµέρες: από 401χιλιόµετρα και πάνω 
 - Όσοι µετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών που θα λάβουν εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακίνησης χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιµες ηµέρες 

-Ποιοι έχουν δικαίωµα ψήφου; 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
 - Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997). 
 - Είναι εγγεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο δήµου της χώρας. 
 - ∆εν έχουν στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν. 

-Η ψήφος είναι υποχρεωτική; 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος στις γενικές βουλευτικές εκλογές , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και της εκλογικής νοµοθεσίας είναι υποχρεωτική. 
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων : 
- Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας τους.
 - Όσοι θα βρίσκονται κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
- Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τµήµατος ετεροδηµοτών , λόγω µη συµπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθµού των σαράντα ( 40), τουλάχιστον, ετεροδηµοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου