Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.Καθήκοντα  Διαχστή Χρηματικού (Ταμία), 


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 13/2015
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
 
    Ανακοινώνεται στα Μέλη μας ότι αναγκαιεί η συνεργασία με Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. για τα καθήκοντα του Δχστή Χρηματικού (Ταμία), από 1-1-2016.
 
     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ., αναφορά/αίτηση με σύντομο βιογραφικό, μέχρι 30 Οκτ 2015.  Απαραίτητα προσόντα η γνώση Δχσης Ταμείου, Η/Υ (ψηφιακά έγγραφα) και Διαδικτύου. Επιπρόσθετα προσόντα η εμπειρία Δχσης Ταμείου και γνώση Λογιστικής.
 
    Επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα του Δχστή Χρηματικού απαιτούν καθημερινή και κατά περίπτωση πολύωρη παρουσία στην Ε.Α.Α.Σ. Θα απαιτηθεί φυσικά και η παρουσία του επί ένα (1) μήνα στην Ε.Α.Α.Σ. (καθημερινές), προ της αναλήψεως των καθηκόντων του, ώστε να ενημερωθεί πλήρως από τον νυν Δχστή Χρηματικού. 
Καθήκοντα του Δχστή Υλικού-Συντηρητού Κτηρίων 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μέλος της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 14/2015
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
 
     Ανακοινώνεται στα Μέλη μας ότι αναγκαιεί η συνεργασία με Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. για τα καθήκοντα του Δχστή Υλικού-Συντηρητού Κτηρίων (με δευτερεύοντα καθήκοντα Υπευθύνου Τηλεφωνίας Ε.Α.Α.Σ.), από 1-1-2016.
 
     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ., αναφορά/αίτηση με σύντομο βιογραφικό, μέχρι 30 Οκτ 2015.  Απαραίτητα προσόντα η γνώση Δχσης Υλικού, Συντηρήσεως Κτηρίων, Η/Υ (ψηφιακά έγγραφα) και Διαδικτύου. Επιπρόσθετα προσόντα η εμπειρία Δχσης Υλικού.
 
    Επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα του Δχστή Υλικού απαιτούν παρουσία στην Ε.Α.Α.Σ. 3-4 ώρες καθημερινά. Θα απαιτηθεί φυσικά και η παρουσία του επί μία (1) εβδομάδα στην Ε.Α.Α.Σ. (καθημερινές), προ της αναλήψεως των καθηκόντων του, ώστε να ενημερωθεί πλήρως από τον νυν Δχστή Υλικού. Καθήκοντα  Υπευθύνου Γραμματείας


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 15/2015
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015
 
   Ανακοινώνεται στα Μέλη μας ότι αναγκαιεί η συνεργασία με Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. για τα καθήκοντα του Υπευθύνου Γραμματείας, από 15-10-2015.
 
     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ., αναφορά/αίτηση με σύντομο βιογραφικό, μέχρι 30 Σεπ 2015 Απαραίτητα προσόντα η γνώση συντάξεως εγγράφων, Η/Υ (ψηφιακά έγγραφα) και Διαδικτύου.
 
     Επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα του Υπευθύνου Γραμματείας απαιτούν καθημερινή παρουσία στην Ε.Α.Α.Σ. (08.00-15.00). Θα απαιτηθεί φυσικά και η παρουσία του επί μία (1) εβδομάδα στην Ε.Α.Α.Σ. (καθημερινές), προ της αναλήψεως των καθηκόντων του, ώστε να ενημερωθεί πλήρως από την πρώην Υπεύθυνη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου