Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Μάθε που ψηφίζεις

Μάθε που ψηφίζεις Αποτελέσματα Εκλογών
Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα,Έτος Γέννησης,Όνομα Μητέρας(προαιρετικό)*,
ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε.
Ειδικός Εκλογικός Αριθμός (E.E.A.) : (13 ψηφία)
Επώνυμο : (Ολογράφως, μόνο το πρώτο Επώνυμο)
Όνομα : (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα, από το πρώτο Όνομα)
Όνομα Πατέρα : (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)
Όνομα Μητέρας : (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)*
Έτος Γέννησης : (4 αριθμοί)
             ΚΛΙΚ ΣΤΟ   Μάθε που ψηφίζεις  


                                                                                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου