Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΜΤΣ: Ενημέρωση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1new 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠέμπτη 08 Οκτωβρίου 2015
 
Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για τις ετήσιες οικονομικές του Καταστάσεις
 
     Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι στην ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα στον σύνδεσμο:
ΓΕΝΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση επί των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων του Ταμείου.
 
    Ειδικότερα, ο Ισολογισμός της 31/12 εκάστου έτους, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και ο Πίνακας Διάθεσης θα αναρτώνται σε ετήσια βάση μετά την τελική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα.
 
Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου