Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2016


1new


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2016
                                                     
                                                                                17 Νοεμβρίου 2015
 
Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 22/4/13 Νοε 15 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 στις παρακάτω ημερομηνίες:
 
α.    Ιανουάριος 2016            05 Ιαν 2016         ημέρα   Τρίτη.
 
β.    Φεβρουάριος 2016        28 Ιαν 2016          ημέρα   Πέμπτη.
 
γ.    Μάρτιος 2016                26 Φεβ. 2016        ημέρα    Παρασκευή.
 
δ.    Απρίλιος 2016               30 Μαρ 2016         ημέρα   Τετάρτη.
 
ε.    Μάιος 2016                   27 Απρ 2016          ημέρα   Τετάρτη.

στ.  Ιούνιος 2016                 30 Μαϊ 2016          ημέρα   Δευτέρα.
 
ζ.    Ιούλιος 2016                 29 Ιουν 2016        ημέρα   Τετάρτη.
 
η.   Αύγουστος 2016            28 Ιουλ 2016        ημέρα   Πέμπτη.
 
θ.   Σεπτέμβριος 2016          30 Αυγ 2016         ημέρα   Τρίτη.
 
ι.   Οκτώβριος 2016             29 Σεπ 2016          ημέρα   Πέμπτη.
 
ια.  Νοέμβριος 2016            27 Οκτ 2016          ημέρα   Πέμπτη.
 
ιβ.  Δεκέμβριος 2016          29 Νοε 2016          ημέρα   Τρίτη.
 

Εκ της Δνσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου