Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΜΕΧΡΙ 40% ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Μ.Τ.Π.Υ.Μισά τα μερίσματα από το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων
    Το ΜετοχικόΤαμείο του Δημοσίου, αδυνατεί να πληρώσει στο σύνολό τους τα ποσά που δικαιούνται οι 280.000 ασφαλισμένοι.
   Τα  μερίσματα  θα είναι μειωμένα ως εξής:
   .  Όσοι λαμβάνουν μέρισμα άνω των 250 ευρώ, θα υποστούν μείωση κατά 40%
   .  Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2011, θα υποστούν μείωση κατά 30%
  Πιθανή ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος είναι η 30η Δεκεμβρίου.
  Είναι πιθανή η κατάργηση της καταβολής του μερίσματος σε συζύγους δικαιούχων και σε άγαμες θυγατέρες.

  Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται δια νόμου. 

  Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. 

  Επίσης, μετέχει το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου