Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΕς ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΤΩΧΩΝΑποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΕς ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΤΩΧΩΝ

      Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του νόμου 4354/2015, άρθρο 9, παρ. 6 και 7, οι μετακλητοί υπάλληλοι, στα γραφεία των Υπουργών και Υφυπουργών, τυγχάνουν ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Δημοσίους υπαλλήλους. 
     Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του νόμου:
    
    1.  Οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων των Υπουργών και των υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό (στο υψηλότερο) μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δηλαδή στο Μ.Κ. 19, στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 2.154 ευρώ. Για να φθάσει ένας απλός υπάλληλος σ’ αυτό το μισθολογικό κλιμάκιο χρειάζεται να έχει προϋπηρεσία ΜΟΝΟ 38 ετών!
  
   2.  Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του πρωθυπουργού και των Υπουργείων, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής: 
      α.  Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ κατατάσσονται στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους. Για τους  υπαλλήλους που ανήκουν στην κατηγορία των "πληβείων" απαιτούνται ΜΟΝΟ 34 έτη υπηρεσίας! 
Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αμέσως βασικό μισθό 2.036 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται βασικό μισθό 1.917 
ευρώ! 
    β.  Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατατάσσονται στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, που απαιτεί ΜΟΝΟ 30 χρόνια προϋπηρεσίας από τους… "πληβείους" υπαλλήλους! 
Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΠΕ δικαιούνται αμέσως βασικό μισθό 1.918 ευρώ, ενώ όσοι υπάγονται στην κατηγορία ΤΕ δικαιούνται βασικό μισθό 1.807 ευρώ!
   γ.   Οι λοιποί ειδικοί σύμβουλοι κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, όπου για να φθάσει ένας απλός πληβείος  υπάλληλος χρειάζεται  ΜΟΝΟ 26 χρόνια προϋπηρεσίας και όπου αντιστοιχεί βασικός μισθός 1.800 ευρώ για τους ΠΕ και 1.697 ευρώ για τους ΤΕ.

   3.  Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής: 
      α.  Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.918 ευρώ, ΤΕ 1.807 ευρώ). 
      β.  Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.800 ευρώ, ΤΕ 1.697 ευρώ). 
     γ.  Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.682 ευρώ, ΤΕ 1.587 ευρώ). 
     δ.  Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (ΔΕ 1.578 ευρώ). 

    4.  Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. 
Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 ευρώ μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και επίδομα θέσης ευθύνης 600 ευρώ! Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους φθάνει ΜΟΝΟ στο ποσό των 2.460 ευρώ.

   5.  Κάπως έτσι πίστευαν και πιστεύουν οι Κυβερνώντες, ότι εφαρμόζουν πιστά το το κεφάλαιο 4.5.2.του Συντάγματος που αναγράφει :Κράτος δικαίου είναι το κράτος, στο οποίο οι κυβερνώντες είναι υποχρεωμένοι να ασκούν την εξουσία με βάση κανόνες δικαίου. Αποτρέπεται έτσι το ενδεχόμενο της αυθαίρετης άσκησης εξουσίας σε βάρος των πολιτών. 
Κάπως έτσι δημιούργησαν τις κατάφωρες αδικίες, κατατάσσοντας τους Δημόσιους υπαλλήλους σε "πληβείους και πατρίκιους".
Κάπως έτσι ερμηνεύουν ότι πρέπει να ασκούν την εξουσία με κανόνες δικαίου.  
Κάπως έτσι πιστεύουν ότι αποτρέπουν την αυθαίρετη άσκηση εξουσίας σε βάρος των πολιτών.  
Κάπως έτσι κατέστρεψαν την Ελλάδα.
Διαβάστε την  εγκύκλιο