Σε διευκρινίσεις μέσω, non paper, προχώρησε η  Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι, όχι μόνο δεν θα γίνει καμία μείωση στις συντάξεις, αλλά αντιθέτως,  με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, υπάρχει ορατή προοπτική αύξησης των συντάξεων μετά το 2018.
  
  Είναι απολύτως σωστά τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης, για τις μειώσεις που επέβαλαν στις συντάξεις, οι συγκυβερνήσεις από το 2010 μέχρι και το 2014, ξέχασε (;) μόνο στα παραδείγματα που παράθεσε, να αναφέρει τις μειώσεις που δέχθηκαν οι συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  
  Ελπίζουμε ότι, οι στοχευμένες, παράνομες και αντισυνταγματικές μειώσεις, που επιβλήθηκαν στους απόστρατους των ΕΔ και των ΣΑ, από τους προηγούμενους Κυβερνώντες, δεν αναφέρθηκαν στα παραδείγματα, όχι από πρόθεση αλλά εκ παραδρομής , καθόσον η Κυβέρνηση γνωρίζει λεπτομερώς την εκ προθέσεως οικονομική επιθετική εξαθλίωση που δεχθήκαμε.

  Αυτό που δεν ξέχασε σίγουρα να πράξει η Κυβέρνηση, είναι να συνεχίσει πιστά  το έργο των προκατόχων της, παρέχοντας γενναία οικονομική ενίσχυση, από τον Κρατικό προϋπολογισμό, στα "ευγενή" και "ειδικά"  πτωχευμένα ταμεία, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα για να μην προβεί σε μειώσεις συντάξεων των υπολοίπων συνταξιούχους. 
  
  Παραθέτουμε τα Κυβερνητικά παραδείγματα,προσθέτοντας και την μείωση που δέχθηκε ένας απόστρατος Αξιωματικός και καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα, το πραγματικό ύψος των συντάξεων (κανονική και επικουρική) που συνεχίζουν να απολαμβάνουν, τα "ευγενή" και "ειδικά" ταμεία.
  .    Από 2.300 ευρώ σε 1.648 ευρώ   (-28% )
  .   Από 2.000 ευρώ σε 1.425 ευρώ  (-28% )
  .   Από 1.500 ευρώ σε 1.288 ευρώ   (-14% ) 
  .   Από 1.200 ευρώ σε 1.000 ευρώ   (-16% )
  .  Απόστρατος Αξκος από 2.640 ευρώ σε 1.456  ευρώ, με τα μερίσματα (- 44,84%) !!