Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

15.130 ,79 ευρώ ΚΑΘΑΡΑ, η καταβληθείσα αποζημίωση, σε απόστρατο Αξιωματικό ,λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξής του.


Το ποσό των 15.130,79 ευρώ, καθαρά καταβλήθηκαν σε απόστρατο Αξιωματικό, ως αποζημίωση του, λόγω αναπροσαρμογής, κατά το χρονικό διάστημα, από 01- 07- 2000 μέχρι και 30-9-2005, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4894/2013 απόφαση του ΙΙΙ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από αγωγή που κατέθεσε ο απόστρατος Αξιωματικός για αναπροσαρμογή της σύνταξη του, κατά τις διατάξεις των νόμων 2838/2000 και  3016/2002, για παράλειψη νόμιμης ενέργειας του ΥΠ.ΟΙΚ.

Διαβάστε προσεκτικά, το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα, και δείτε το έγγραφο του  του ΥΠ.ΟΙΚ. Όσοι συνάδελφοι, έχουν καταθέσει οποιαδήποτε αίτηση, κατά το χρονικά διάστημα από 2000-2005 και μεταγενέστερα 2008-2010, δικαιούνται της παραπάνω αποζημίωσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου