Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Σύγκριση αποδοχών Στρατιωτικών με τους Δημοσιους υπαλλήλους
Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες δημοσιων υπαλλήλωνΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες στρατιωτικωνΟ παρακάτω πίνακας παρέχει ενδεικτικά στοιχεία της σύγκρισης των βασικών αποδοχών των στρατιωτικών (Β.Μ. + Ε.Χ.Υ.), με τους βασικούς μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.), που αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο του ν.4354/2015.
Από τα στοιχεία του προκύπτει αβίαστα ότι οι βασικές αποδοχές των στρατιωτικών, είναι μεσοσταθμικά χαμηλότερες κατά 9,6% από τις αντίστοιχες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (Δ.Υ.). Ειδικότερα η μέση ποσοστιαία διαφορά ανά κατηγορία στελέχους, είναι, για την κατηγορία των Αξιωματικών προερχομένων από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) -11,2%, για τους προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) -14,8%, για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -3,1% και για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) -5,2%.
Η αρνητική εις βάρος των στρατιωτικών διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση των αποδοχών τους με τις αντίστοιχες των Δ.Υ. διατηρείται μέχρι το 26ο έτος υπηρεσίας για τα στελέχη των κατηγοριών ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, με τιμές που κυμαίνονται από -1% έως -41%, μέχρι το 27ο έτος υπηρεσίας για τα στελέχη της κατηγορίας ΑΣΕΙ με τιμές που κυμαίνονται από -2% έως -21% και μέχρι το 31ο έτος υπηρεσίας για τα στελέχη της κατηγορίας ΑΣΣΥ των οποίων οι τιμές κυμαίνονται από -1% έως -28%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί μειονεκτούν και στις ειδικές παροχές επιδοματικού χαρακτήρα, παρόλο που εργάζονται σε διαφορετικές/χειρότερες συνθήκες από τους δημοσίους υπαλλήλους και χωρίς ποτέ να αποζημιώνονται για την υπερωριακή τους απασχόληση η οποία συχνά υπερβαίνει τις 25 ώρες εβδομαδιαίως.


misthoi-strkvn-dy

πηγή:poes.gr, Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου