Οι πληρωμές φόρων και άλλων υποχρεώσεων στις εφορίες θα γίνονται υποχρεωτικά με τραπεζικό μέσο, δηλαδή πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή έκδοση επιταγής εφόσον ξεπερνούν τα 100 ευρώ. Αυτό προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση ορίζεται ότι "οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)/Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή - ανά ημέρα - ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100 ευρώ (100 €).
Σημειώνεται ότι το προηγούμενο όριο ήταν 200 ευρώ.
Σπύρος Δημητρέλης
http://www.capital.gr/story/3134147?utmsource=email