Σε επίσημο κοινοτικό έγγραφο για τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας που θα εξετάζει αιτήματα ασύλουεγείρεται από το παράθυρο θέμα Μακεδονικού!
Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ευσταθίου, στο επτασέλιδο έγγραφο της Europol για την υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο με έδρα τη Μάλτα, στη σελίδα 4 αναφέρεται ότι όσοι στελεχώσουν αυτή την υπηρεσία πρέπει να γνωρίζουν –όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται- τη «μακεδονική» γλώσσα!


http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?