Της Νένας Μαλλιάρα
Μετά την αποκαθήλωση των Ελλήνων στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αναζήτηση νέας οριστικής διοίκησης, η Επιτροπή Επιλογής του ΤΧΣ αποφάσισε ότι... λεφτά υπάρχουν για να αυξήσει τις αποδοχές των επερχόμενων διοικούντων το Ταμείο που θα ελέγχουν μέσω αυτού τις ελληνικές τράπεζες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο εύρος των αμοιβών για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται ως εξής:
α) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από 180.000 έως 220.000 ευρώ.
β)για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από 150.000 έως 195.000 ευρώ.
γ) για το Μέλος από 120.000 - 160.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο το εύρος των αμοιβών καθορίζεται από 105.000 έως 125.000 ευρώ.
Επιπλέον, τα μέλη θα λαμβάνουν ετησίως το ποσό των 20.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν νομίμως.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον Πρόεδρο του ΤΧΣ κ. Γ. Μιχελή δεν έγινε καμία αύξηση (προφανώς το νέο ανώτατο όριο για τον μισθό του Προέδρου έχει κατά νου αλλαγή και του κ. Μιχελή στο μέλλον) και ο μισθός του παραμένει στις 105.000 ευρώ. Μάλιστα οι απολαβές αυτές είχαν ήδη δεχτεί μείωση κατά 40% από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη.
Σημειώνεται επίσης ότι το νέο εύρος αποδοχών είναι υψηλότερο και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (αναλογικά και για τις άλλες θέσεις της διοίκησης), καθώς μέχρι σήμερα οι αποδοχές του ανέρχονταν στις 129.000 ευρώ και τώρα θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 220.000 ευρώ.
Οι αυξήσεις των αποδοχών στη διοίκηση του ΤΧΣ γίνονται με το σκεπτικό της προσέλκυσης ξένων στελεχών, αν και αυτό δεν προβλέπεται ρητά. Εξυπακούεται, ωστόσο, αφενός γιατί οι "Θεσμοί" θέλουν να κόψουν κάθε ελληνική διασύνδεση μεταξύ κυβέρνησης - τραπεζών - επιχειρηματιών, ελέγχοντας έτσι πλήρως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μέσω αυτού όλη την Οικονομία, αφετέρου γιατί τα κριτήρια που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων δεν "κουμπώνουν" με Έλληνες υποψήφιους (με την εξαίρεση ενός που έχει θητεύσει αρκετά παλαιότερα σε ξένη τράπεζα και βρίσκεται τώρα στο stand by για πιθανή αξιοποίησή του).
Ειδικότερα, στην προκήρυξη του ΤΧΣ για την υποβολή ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου, ως πρώτο προσόν ζητείται "άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ αναφέρεται ότι ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο  προσόν". 
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, σύμφωνα με την πρόκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή  οργανισμό. Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Προαπαιτούμενο είναι η επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες. 
Σημειώνεται ότι αν και το ΤΧΣ έχει συσταθεί με 50 δισ. ευρώ που βαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους, εντούτοις με βάση το μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και που αφορά στο σκέλος των τραπεζών, το ελληνικό Δημόσιο και ο υπουργός Οικονομικών δεν έχουν κανένα λόγο στην επιλογή των προσώπων που θα διοικούν το ΤΧΣ και στις αποδοχές τους.
Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από 6 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων οι 3, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου (είναι ο Francesco Papadia, προερχόμενος από την ΕΚΤ), υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντίστοιχα, οι 2 από τον Υπουργό Οικονομικών και 1 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.
Υπενθυμίζεται ότι άμεσα αναμένεται η έγκριση του EWG για την προσωρινή διοίκηση του ΤΧΣ που προτάθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου (οι κ.κ. Χρ. Στράτος και Μιχ. Χαραλαμπίδης για τις θέσεις του Διευθύνοντος και του Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου), ενώ αναμένεται και η τοποθέτηση νέου Μέλους από την ΤτΕ ώστε να συμπληρωθεί η Εκτελεστική Επιτροπή.
http://www.capital.gr/story/3147304?utmsource=email