Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Υποβολή έγγραφης δήλωσης για όσους δεν επιθυμούν την παρακράτηση, υπέρ Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων

     Φέρουμε σε γνώση των συναδέλφων, που δεν επιθυμούν, να τους παρακρατείται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ μηνιαίως, για την ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων,
ότι το παράρτημά μας έχει στη διάθεσή τους έτοιμες έγγραφες δηλώσεις.   

     Το παράρτημά μας είναι αντίθετο στην παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς, καθόσον εξυπηρετεί τα συμφέροντα των γνωστών και μη εξαιρετέων συνδικαλιστών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ.102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85)  1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
  2. Για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. 
  3. Ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης ορίζεται η 01.07.2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου