Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Υποβάλλουμε αιτήσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για τα αναδρομικά


1. Επειδή η η Κυβέρνηση καθυστερεί, να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος ο χρόνος, να αποβεί σε βάρος των αναδρομικών απαιτήσεων, των ε.ε και ε.α, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ενστόλων καθόσον κινδυνεύουν με παραγραφή.

2. Μέχρι η Κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της και επειδή η παραγραφή των απαιτήσεων εφαρμόζεται: 
    α.  Από 31-12-2016  για όσους έχουν ασκήσει ήδη αγωγή.

   β. Για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή έχει ήδη παραγραφεί,τα αναδρομικά  δύο ετών.  

3.  Για την διακοπή και άμεση παραγραφή της απαίτησης, του ΥΠ.ΟΙΚ., θα πρέπει να υποβληθεί, αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την οποία να ζητούν την αναγνώριση της απαιτήσεώς των αναδρομικών αυτών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής. Όσοι δε έχουν υποβάλει , μέχρι τώρα αγωγή, συνιστάται, εφόσον το επιθυμούν,να την υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ.

 4. Οι τρόποι που μπορεί να κατατεθεί η αίτηση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης μας από το ΝΣΚ, είναι οι ακόλουθοι:

  α. Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, ώστε να λάβει άμεσα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

 β. Με συγκέντρωση αριθμού αιτήσεων (10-15), κατάθεσή τους από έναν εκ των αιτούντων (δεν απαιτείται εξουσιοδότηση) και λήψη άμεσα του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.

         γ. Με αποστολή συστημένης επιστολής (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2690/1999). Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση στην ταχυδρομική εταιρεία και θα πρέπει να είναι πριν από την επίμαχη ημερομηνία. Απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία μετά από εύλογο χρονικό διάστημα για λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.

       δ. Με FAX (αριθμός 213 2121701) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998. Στην περίπτωση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να κατατεθεί και η αίτηση με την ιδιόχειρη υπογραφή μέσα σε 5 ημέρες από τότε που στάλθηκε το FAX (αλλιώς δεν υπάρχει έγκυρη υποβολή).

        ε. Στις περιπτώσεις β και γ συνιστάται να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (πχ ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα κλπ)

   στ.Η διεύθυνση του ΝΣΚ όπου θα κατατεθούν ή αποσταλούν οι αιτήσεις είναι:
         Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ακαδημίας αρ. 68, ΤΚ 106 78, ΑΘΗΝΑ

   5. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης ή σύνταξης της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο μας, για την αποστέλλουμε με ΦΑΞ.

Υποδείγματα αιτήσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου