Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πεζικό ο Βασιλεύς των Όπλων: Hμερίδα του Συνδέσμου Πεζικού στη Θεσσαλονίκη


Αποτέλεσμα εικόνας για σημα πεζικουΑποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ εικονες στρατού στο πολεμο με τη λεξη αερα


Hμερίδα του Συνδέσμου Πεζικού στη Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Θέμα : Η Μεγάλη Απειλή - Προσφυγικό - Μεταναστευτικό.
    Χώρος -  Ημερομηνία : Πολεμικό Μουσείο στις 23 Μαΐου 2016.
1. ΟΜΙΛΗΤΕΣ
α) Αντγος ε.α. Ζούκας Ιωάννης, Επίτιμος Διοικητής Γ' Σ.Σ. Νομικός. "Η θέση της Ελλάδας στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον".
β) Σχης ε.α. Βαλασίδης Δημήτριος Οικονομολόγος-Συγγραφέας. " Οι επιπτώσεις του Προσφυγικού και Μεταναστευτικού στην ελληνική κοινωνία".
γ) Δρ. Βασιλειάδης Νικόλαος, Λέκτορας της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Δικηγόρος. "Η νομική και ιστορική διάσταση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού".
2. ΓΕΝΙΚΑ
    
Το ακροατήριο ήταν πολυπληθές και αξιόλογο. Οι ομιλητές με λόγο σαφή, λιτό, καίριο και ουσιαστικό, καθαρό και ειλικρινή, απαλλαγμένο από πολιτικές σκοπιμότητες, ανέπτυξαν και κάλυψαν πλήρως όλες τις πτυχές του θέματος. Η ημερίδα έκλεισε με τη διατύπωση διαπιστώσεων - χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία υπό μορφήν προτάσεων υποβλήθηκαν στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (λίαν περιληπτικά)

   α) Διευκρινίστηκαν οι έννοιες και η σημασία των όρων "πρόσφυγας" και μετανάστης" σύμφωνα με τους κανόνες, κατά κατηγορία, του διεθνούς δικαίου και των συμβάσεων.

   β) Καταδείχτηκε περίτρανα και τονίστηκε η μέγιστη και αποτελεσματική συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας στην άμεση και ταχύτατη προετοιμασία και λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας, την άμεση λειτουργία της διοικητικής μέριμνας, την τήρηση της τάξης κλπ.

   γ) Υποστηρίχτηκε μετ' επιτάσεως η άμεση απεμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων από το ως άνω σοβαρό έργο και επάνοδος στην αποκλειστικά θεσμοθετημένη εθνική τους αποστολή, ήτοι την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις ασκήσεις, τις βολές κλπ. Επιπλέον πρέπει να μελετηθεί η αύξηση της στρατιωτικής θητείας από τρεις ως έξι μήνες, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των άμεσων απειλών, αλλά και ανάληψης και άλλων αποστολών στα πλαίσια των συμμαχιών ΝΑΤΟ και ΕΕ.

  δ) Η σταδιακή απομάκρυνση των Κέντρων Φιλοξενίας από τις παραμεθόριες και ευαίσθητες περιοχές της χώρας. Ο κίνδυνος αλλοίωσης του φρονήματος, της πίστης, των εθίμων κλπ είναι προ των πυλών.

 ε) Οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας σε βάρος μας δεν έχουν μεταβληθεί και δεν διαφαίνεται ότι θα μεταβληθούν στο εγγύς μέλλον.

 στ) Στις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, όπως Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, δεν πρέπει να εγκατασταθούν Κέντρα Φιλοξενίας και όπου υπάρχουν, σταδιακά να απομακρυνθούν.

 ζ) Άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα διατροφής και υγειονομικής προστασίας προς περιορισμό των μολυσματικών και λοιπών ασθενειών.

 η) Καταγραφή των στοιχείων εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας για τη μελέτη του τρόπου και της μεθόδου εκπαίδευσής τους.

 θ) Μελέτη και μέτρα για καλύτερη αντιμετώπιση του ρόλου, της συμπεριφοράς και τυχόν παρακκλίσεων των Μ.Κ.Ο.

  ι) Συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για την καλύτερη αντιμετώπθση του φαινομένου "Προσφυγικόν - Μεταναστευτικόν" προς όφελος της Πατρίδας μας, στα πλαίσια της ΕΕ και αποφυφή περαιτέρω διασυρμού.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                 Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
                           Ιωάννης Φωτιάδης                                 Νικόλαος Ζαρκάδας
                                 Αντιστράτηγος εα                               Υποστράτηγος εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου