Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Συντάξεις: Η προτεινόμενη μεσοβέζικη λύση, μετά το έγγραφο του ΥΠΕΘΑ, για όσους αποστρατεύτηκαν μέχρι 30 - 6- 2016
Αποτέλεσμα εικόνας για για τους στρατιωτικους     Συνεχίζουν να παραμένουν σε κατάσταση  οικονομικής ασφυξίας οι συνάδελφοι που αποστρατεύθηκαν μέχρι την 30 - 6- 2016, επειδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν έχει προβεί ακόμη, στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, επειδή αναμένει την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης ( η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, δεν θα είναι εκτελεστή από το ΓΛΚ) η οποία θα καθορίζει εάν, η σύνταξη θα υπολογισθεί με τον  ν. 4387/16 ή   σύμφωνα, με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31.12.2014, και καταβάλλονται με τον περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 13.β.  

   Μετά από τα παραπάνω και επειδή τόσο, το Υπουργείο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο και το ΥΠ.ΟΙΚ., κινούνται με πολύ βραδύς ρυθμούς, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, είναι, από πληροφορίες μας, πολύ πιθανόν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να δίνεται,στους αποστρατευθέντες, κάθε μήνα, το 50% του τελευταίου μισθού που λάμβαναν ως εν ενεργεία. Εκτός και εάν, γίνει το θαύμα και τα συναρμόδια Υπουργεία, λύσουν τον οικονομικό γόρδιο δεσμό, πράττοντας  τα αυτονόητα.         Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΕΘΑ
---------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού 
ΣΧΕΤ.: α. Φ.846/22/130681/Σ.1118/21-4-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             β. Φ.846/23/130897/Σ.1168/28-4-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             γ. Φ.846/24/131050/Σ.1196/6-5-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             δ. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12-5-2016) 
             ε. Φ.846/27/132098/Σ.1520/30-5-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
           στ. Φ.846/31/133404/Σ.1855/27-6-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             ζ. Φ.846/41/136412/Σ.2621/6-9-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             η. Φ. 846/44/136575/Σ.2665/9-9-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
             θ. Φ. 846/56/138741/Σ.3189/24-10-2016/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 1. Σας γνωρίζουμε ότι με τα (α) έως (γ) σχετικά σας υποβλήθηκαν προτάσεις αναφορικά με τις διατάξεις του (δ) ομοίου νόμου, πριν την ψήφισή του, ενώ με τα (ε) έως (θ) σχετικά σας υποβλήθηκαν προτάσεις - ερωτήματα μετά την ψήφισή του. Οι προαναφερόμενες προτάσεις – ερωτήσεις υποβλήθηκαν με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). 

2. Με το (η) σχετικό, μεταξύ των άλλων, σας υποβλήθηκε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία προτάθηκε όπως η ισχύς των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να αρχίζει από 5-9-2016, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

3. Μετά την ημερομηνία ψήφισης του (δ) σχετικού νόμου (12-5-2016), έχει απομακρυνθεί οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ένας μεγάλος αριθμός στελεχών, οι οποίοι τυγχάνουν δικαιούχοι συντάξεως. Μέχρι σήμερα όμως δεν κατέστη δυνατό να τους εξαχθεί η σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθότι δεν αποσαφηνίζονται από τις διατάξεις του Ν.4387/2016 πολλά σοβαρά θέματα που αφορούν στα στελέχη των ΕΔ, αλλά ούτε έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία σχετική εγκύκλιος που να παρέχει διευκρινίσεις επί των διατάξεων του (δ) ομοίου νόμου και σε ότι αφορά τα στελέχη των ΕΔ. Το γεγονός αυτό επιφέρει τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας των εν λόγω στελεχών, διότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4151/2013 που καθορίζουν την προκαταβολή έναντι σύνταξης δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σ’ αυτούς. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω πρόβλημα με την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, διότι η έκδοση εγκυκλίου, από πληροφορίες μας, δεν θα είναι εκτελεστή από τα υπηρεσιακά όργανα του ΓΛΚ/Δνση Συντάξεων. 2 X:\ΤΣΙΑΝΤΑΛΗΣ\ΕΤΟΣ 2016\Φ.846\Προτάσεις για νέο συνταξιοδοτικό\10ο έγγραφο για Ν.4387.16.doc 

5. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – ενημέρωση επί του θέματος, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα άμεσα, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομικά δυσχερή θέση που έχουν περιέλθει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία έχουν απομακρυνθεί οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω συνταξιοδότησης και δεν λαμβάνουν ούτε αποδοχές, καθόσον έχουν αποστρατευτεί, αλλά ούτε και σύνταξη. 

6. Χειριστής του θέματος: Ανχης (Ο) Τσιάνταλης Βασίλειος. Τηλ.: 210- 659-8264.  

Ακριβές Αντίγραφο                                   Υπτγος Ζαχαρίας Πρασσάκης 
Ανχης(Ο)Τσιάνταλης Βασίλειος                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου