Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2017


Αλλαγή Υπολογισμού σχετικά με την Οικονομική  Ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ thumbnail image

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 17/4/23 Νοε. 16 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 στις παρακάτω ημερομηνίες:
α.         Ο μήνας Ιανουάριος 2017        στις 03 Ιαν. 2017      ημέρα Τρίτη.
β.         Ο μήνας Φεβρουάριος 2017    στις 30 Ιαν. 2017       ημέρα Δευτέρα.
γ.         Ο μήνας Μάρτιος 2017             στις 24 Φεβ. 2017     ημέρα Παρασκευή.
δ.         Ο μήνας Απρίλιος 2017            στις 30 Μαρ. 2017     ημέρα Πέμπτη.
ε.         Ο μήνας Μάιος 2017                 στις 27 Απρ. 2017     ημέρα Πέμπτη.
στ.       Ο μήνας Ιούνιος 2017              στις 30 Μαΐ. 2017      ημέρα Τρίτη.
ζ.         Ο μήνας Ιούλιος 2017               στις 29 Ιουν. 2017     ημέρα Πέμπτη.
η.         Ο μήνας Αύγουστος 2017        στις 28 Ιουλ. 2017     ημέρα Παρασκευή.
θ.         Ο μήνας Σεπτέμβριος 2017     στις 30 Αυγ. 2017      ημέρα Τετάρτη.
ι.          Ο μήνας Οκτώβριος 2017       στις 28 Σεπ. 2017       ημέρα Πέμπτη.
ια.        Ο μήνας Νοέμβριος 2017       στις 30 Οκτ. 2017       ημέρα Δευτέρα.
ιβ.        Ο μήνας Δεκέμβριος 2017     στις 29 Νοε. 2017        ημέρα Τετάρτη.
                                                              Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
                                                                             Δντης ΕΚΟΕΜΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου