Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Εκλογές Ε.Α.Α.Σ: Επίσκεψη των υποψηφίων, Υπτγου ε.α. Δανιά Ευαγγέλου και Ταξχου ε.α. Χατσίκα Δημητρίου

   1. Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, επισκέφθηκαν το παράρτημά μας:
       α. Ο Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς, υποψήφιος για την Προεδρία του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.
       β. Ο  Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας, υποψήφιος για μέλος του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.

   
   2. Ο Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς, αρχικά, έκανε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της θητείας του, ως πρόεδρος και στη συνέχεια, τόνισε με έμφαση ότι:
        α. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στην σωστή λειτουργία του Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ., εξ αιτίας, των στοχευμένων επιθέσεων, που δέχθηκε από μέλη του Δ.Σ. 
        β. Θα επιδιώξει άμεσα τον εκσυγχρονισμό του νομικού καθεστώτος της Ε.Α.Α.Σ, με την συνεργασία των παραρτημάτων.
        γ. Θα εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα δικαστικά μέσα για την εφαρμογή της 2192/2014 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ.
        δ. Είναι πολλά αυτά που έγιναν, αλλά είναι επίσης πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.

   3. Ο Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας, έκανε και αυτός έναν απολογισμό της θητείας του, ως μέλος και παρουσίασε:
        α.  Αναλυτικά στοιχεία, με αποδείξεις, για το νέο ειδικό μισθολόγιο και την επερχόμενη φθίνουσα πορεία των συντάξεων.
        β.  Πως θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ.
        γ.  Τις προτάσεις του για τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ. και την άμεση σύνταξη και εφαρμογή νέου ΝΔ που θα διέπει την λειτουργία των Ενώσεων.

  4. Ο γόνιμος διάλογος που ακολούθησε, τουλάχιστον για δύο ώρες, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συναδέλφων, που σημειωτέων, είχαν κατακλύσει την αίθουσα (υπήρχαν και όρθιοι), καθόσον οι ερωτήσεις που έγιναν ήταν εύστοχες, εμπεριστατωμένες και στοχευμένες αποδεικνύοντας ότι, είναι γνώστες πολλών θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου