Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Πρόταση του Υποψηφίου Προέδρου ΕΑΑΣ Αντγου ε.α Καστραντά Στυλιανού για τις Συντάξεις Χηρείας.

                       

E.A.A.Σ.

                                                   ΠΡΟΤΑΣΗ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΣ  Αντγου (ε.α) ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ


1.Κατόπιν της προσφάτως (16 Φεβ 2016) ανακοινωθείσας απόφασης του ΜΤΣ που αφορά στην οριστική περικοπή μετά παρέλευση τριετίας του χορηγηθέντος κατά 50% μερίσματος σε χήρα εκλιπόντος Συναδέλφου και μέχρις οριστικής απόσυρσης-τροποποίησης του σχετικού περί χηρείας άρθρου του νόμου 4387/2016  (νόμος Κατρούγκαλου άρθρο 12) ,
                           
                         Προτείνονται τα παρακάτω

Άπαντες οι υποψήφιοι των εκλογών της ΕΑΑΣ για θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου ,Μέλους να δεσμευθούν με ανακοίνωσή τους ότι:
(1) Σε περίπτωση εκλογής των θα συνηγορήσουν ώστε το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΑΑΣ θα κατατίθεται σε ξεχωριστό λογαριασμό υπέρ κάλυψης επειγόντων βιοποριστικών αναγκών χηρών και ορφανών Εκλιπόντων Συναδέλφων μελών της ΕΑΑΣ.


(2) Μετά την εκλογή των και σε συνεργασία με τις λοιπές Ενώσεις Αποστράτων Ναυτικού, Αεροπορίας καθώς και των ΣΑ, θα προωθήσουν άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την επανίδρυση του συσταθέντος το 1852 και καταργηθέντος το 1935 ταμείου χηρών και ορφανών ΕΔ και ΣΑ με πρόβλεψη χρηματοδότησης από άλλους εκτός κρατικού προϋπολογισμού πόρους καθώς και δωρεών.
                                                                       Αθήνα 17 Φεβ 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου