Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Πότε πρέπει να υποβάλλουμε την αίτηση για την διακοπή της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχου .


Σύνταξη και στους άγαμους γιους αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο   Μετά από προσωπική επαφή που είχα, τόσο με τον συνάδελφο Σμήναρχο(Ο) Βασίλη Διαμαντίδη, συνέταξε την αίτηση διακοπής της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, όσο και με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί το παράρτημά μας, σας γνωρίζω τα παρακάτω:
    
    α. Η αίτηση, θα πρέπει να αρχίσει να υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από 10 Μαρτίου και μετά (εκτιμώμενος χρόνος καθαρογραφής της απόφασης) για:
       (1). Για την άμεση διακοπή της Ε.Α.Σ.
       (2). Για να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα της διεκδίκησης και της μη διαγραφής, των  αναδρομικών, από το 2010 και μετά.

    β. Στην αίτηση, διαγράφουμε τον νόμο, που δεν αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

    Επειδή είναι σίγουρο ότι, η σημερινή συγκυβέρνηση, θα δηλώσει, οικονομική αδυναμία να εφαρμόσει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΕΝ θα διακόψει την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. και ΔΕΝ θα επιστρέψει τα αναδρομικά ακολουθώντας πιστά, τον δρόμο της κοροϊδίας και των ψιχίων, που χάραξε  η προηγούμενη συγκυβέρνηση, δηλαδή υποσχέσεις και μόνο υποσχέσεις αποκατάστασης, που θα παραπέμπουν στο μακρινό μέλλον, θα πρέπει για να δικαιωθούμε, να προσφύγουμε με ατομικές αγωγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
      Οψόμεθα............................

Συνάδελφοι  σας στέλνω την αίτηση  περί διακοπής της ΕΑΣ Ν 3865/10 & 4002/11 που πρόσφατα βγήκε αντισυνταγματικός   με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (αρ. αποφ. 244/2017)  η αίτηση είναι για διακοπή της εν λόγω κράτησης  από 10/2/2017 ) όταν καθαρογράφει η απόφαση θα  σας αποστείλω για περαιτέρω ενέργειες . Προσωπική μου άποψη η αίτηση  να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής  και  να σταλεί συστημένη (με ΕΛΤΑ κόστος 2,6 €).
Είμαι στην διάθεση σας για όποια πληροφορία
                                                                          Βασίλειος  Διαμαντίδης                                                                               
                                                                          Β  Αντιπρόεδρος ΣΑ/ΣΣΑ


            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.)ΠΡΟΣ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΑΙΤΗΣΗ
Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα

Τμήμα Γ΄: Διενέργειας Μεταβολών Στρ/κών Συντάξεων
ΕΠΩΝΥΜΟ       :         
Κάνιγγος 29 -Τ.Θ. 1116-101 10 ΑΘΗΝΑ
ΟΝΟΜΑ            :          

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ    :          

       Παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή από τη μηναία σύνταξή μου της παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010, όπως ισχύει) - και της επιπλέον Εισφοράς άρθ.2 παρ.14 εδ.α Ν. 4002/2011 (διαγράφεται αναλόγως)  από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ΄αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΔΟΣ:                          ΑΡ.: 
ΠΟΛΗ               :          
ΤΑΧ. ΚΩΔ.        :           
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     :          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:


Α.Μ.Σ.               :          
Α.Φ.Μ.              :        
Α.Μ.Κ.Α.           :           


ΘΕΜΑ: «Διακοπή ΕΑΣ Ν.3865/10 & 4002/11»


Θεσσαλονίκη , ­­­­­­­­_______________

Ο Αιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου