Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Μέχρι και μηδενική φορολόγηση μισθών και συντάξεων εάν χρηματοδοτήσουμε πολιτικά κόμματα ή βουλευτές !!

   


     Την ώρα, που εκατομμύρια Έλληνες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 
    Την ώρα, που εκατομμύρια Έλληνες, παρ΄ότι, οι κυβερνόντες των τελευταίων ετών, τους έχουν "στεγνώσει" οικονομικά, καλούνται συνεχώς να πληρώσουν, εισφορές, φόρους, ΕΝΦΙΑ και πολλά άλλα χαράτσια.
    Την ώρα, που χιλιάδες Έλληνες βρίσκονται σε απόγνωση, εξαιτίας σκληρών μέτρων λιτότητας και της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, πολλοί από αυτούς "σπρώχνονται" στην αυτοκτονία. 
    Την ώρα, που οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν γίνει φιλοδώρημα.
    Την ώρα, που οι καλοί μας γείτονες, βρήκαν την ευκαιρία να απειλούν, συνεχώς την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.
     
     Αυτή την ώρα, βρήκαν ως κατάλληλη, τα πολιτικά κόμματα και οι 300 εθνοπατέρες της βουλής να μας εκπλήξουν, για μια ακόμη φορά ευχάριστα(!!), αποδεικνύοντας περίτρανα ότι, δεν ενδιαφέρονται μόνο για την διάσωση Πατρίδας μας ,από την οικονομική καταστροφή, που οι ίδιοι προξένησαν, αλλά και για την γενναία έμμεση οικονομική αύξηση των μισθών και συντάξεων μας !!

    Και εάν κάποιος αναρωτηθεί πως και πότε θα γίνονται αυτές οι αυξήσεις, η απάντηση είναι εύκολη:
    Με την ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών !!
    Δηλαδή, επειδή ο ν. 4304/14 ,προβλέπει φορολογική έκπτωση, σε όσους χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα και βουλευτές, σκέφθηκαν, οι εθνοπατέρες μας, να προσθέσουν, από φέτος,στην φορολογική δήλωση, τους παρακάτω δύο νέους κωδικούς:  

     055 - 056: Ο κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους  έχουν χρηματοδοτήσει το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέχρι και του ποσού των 20.000 ευρώ, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου.

    057 - 058: Ο κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους  έχουν χρηματοδοτήσει το 2016, υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου.  

   Επειδή όμως οι Έλληνες που έχουν την οικονομική δυνατότητα,να χρηματοδοτήσουν πολιτικά κόμματα και βουλευτές, είναι λίγοι, μπορεί κάποιος, με "βρώμικο" και πονηρό μυαλό να σκεφθεί πως ,όλο αυτό το αλισβερίσι, αφορά την επανασύσταση του πελατειακού κομματικού στρατού και η προκύπτουσα ωφέλεια θα είναι διπλή καθόσον μπορούν να γίνουν το παρακάτω:
   Ιδιώτης να δηλώνει στην φορολογική του δήλωση ότι, χρηματοδότησε κάποιο πολιτικό κόμμα ή βουλευτή και αυτοί με την σειρά τους να το αποδέχονται, χωρίς όμως να τους έχουν καταβάλει χρήματα ή όταν το ποσό είναι μεγάλο,τα χρήματα να τους τα δίνει, το πολιτικό κόμμα ή ο βουλευτής και οι ιδιώτες  να τα καταβάλουν μέσω τραπέζης όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ . Με την ενέργεια αυτή επιτυγχάνονται τα παρακάτω:
    (α). Το κόμμα ή ο βουλευτής, να δικαιολογήσουν,το τυχόν, "μαύρο" χρήμα που έχουν στην διάθεσή τους, από άλλες πηγές  και να έχουν και έναν πιστό ψηφοφόρο.
    (β). Ο ιδιώτης να έχει χρηματικό όφελος από την γενναία φοροαπαλλαγή.

    Ελλάς το μεγαλείο σου.

-------------------------------------------------------------------------------


Διαβάστε το άρθρο 7 και 7Β του νόμου  4304/ΦΕΚ Α 234/23.10.2014«Άρθρο 7 

Τρόποι και περιορισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων 

1. Η χρηματοδότηση γίνεται με ονομαστικές καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 αντίστοιχα. 
Η χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί. 

2. Για κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση που εισπράττεται από πολιτικό κόμμα και συνασπισμό κομμάτων ή/και νομικό πρόσωπο που λειτουργεί από αυτά ως κέντρο ερευνών και μελετών χωρίς τραπεζική κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου αντίστοιχα, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου. 


3. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικό κόμμα και συνασπισμό κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 


4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί μέσο χρηματοδότησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή − χρηματοδότη. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα θεωρημένα και στα διατεθέντα από το κόμμα ή το συνασπισμό κουπόνια, συμπίπτει με τον αριθμό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται με ευθύνη των τελευταίων. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόμου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 


5. Κατάθεση στους λογαριασμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον διενεργείται επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη. 


6. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από

α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια. 
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. 
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών. 

7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς τους δικαιούχους κρατικής χρηματοδότησης με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους. 


8. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων δύνανται να διοργανώνουν εξορμήσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Το σύνολο των εσόδων κάθε πολιτικού κόμματος και συνασπισμού κομμάτων από τη διοργάνωση των εξορμήσεων με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατ’ έτος.» «Άρθρο 7Β 


Τρόποι και περιορισμοί χρηματοδότησης υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 


1. Η χρηματοδότηση γίνεται με ονομαστικές καταθέσεις στον τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου που διαθέτει κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί. 

2. Για κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση που εισπράττεται από τον ανωτέρω υποψήφιο ή/και αιρετό χωρίς τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση στον ανωτέρω υποψήφιο ή/και αιρετό που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. 


3. Κατάθεση στο λογαριασμό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρξει προηγούμενη συναίνεση του κατά τα ανωτέρω υποψήφιου ή/ και αιρετού και διενεργείται μόνο επώνυμα, με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη. 


4. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και αιρετούς από: 

α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια. 
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. 
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών.»


      
          

   

       

   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου