Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Οι Ανακοινώσεις ΓΕΣ - ΓΕΝ - ΓΕΑ, για την Κατάταξη ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις . ΒΙΝΤΕΟ

ΟΒΑ: Οι προκηρύξεις των Γενικών Επιτελείων για 1000 στελέχη
  Κατάταξη ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις Μάρτιος 2017


  ΣΤΡΑΤΟΣ  ΞΗΡΑΣ


  Ανακατάταξη Ο.Β.Α (ΕΔ και Λοιπών Ο-Σ)


  1. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίστηκε η ανακατάταξη τριακοσίων ΟΒΑ (ΕΔ) και τριακοσίων ΟΒΑ (ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ ,ΜΧ, ΔΒ) στο Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παρατάσεως ενός (1) έτους. 

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 27 Μαρτίου 2017. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1-1-1990 και μετά. Επιπλέον, για τους έφεδρους πρέπει να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής απολύσεώς τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ οι υπηρετούντες οπλίτες πρέπει να απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου έως 27 Ιουνίου 2017.

  2. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους), και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.


  3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκύκλιο ανακατάταξης ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%A6%CE%A06-6%CE%945 και για την αντίστοιχη των λοιπών Όπλων – Σωμάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B%CE%9E%CE%936-8%CE%9D%CE%9D

  Συνταγματάρχης (ΔΒ) Νικόλαος Φανιός
  Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ


  --------------------------------------------------------------------------------

  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 


  1.      Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), για βραχεία περίοδο από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
  2.    Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παραπάνω εγκυκλίου, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στη σχετική Διαταγή ΓΕΝ, έως την 27 Μαρτίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:
  α.    Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου 2017 έως 27 Ιουνίου 2017.
  β.    Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη (3) από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.
  3.    Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν ανακατατασσόμενοι, σύμφωνα με τα κριτήρια της εγκυκλίου, καθώς και ένα ποσοστό 20% των επιλαχόντων, θα ενημερωθούν, με δική τους ευθύνη, από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα του ΓΕΝ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr σχετικά με την παρουσίασή τους για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΥΕ), η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Ακτή Μουτσοπούλου 66 Α.
  4.    Οι οπλίτες ανακατατάσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ή κατά τις ημερομηνίες κατατάξεως των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
  5.    Οι έφεδροι επακατατάσσονται στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος κατά τις ημερομηνίες κατάταξης της 2017 Β΄ (Μάϊος) Εκπαιδευτικής Σειράς των Στρατευσίμων Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού.
  6.    Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr.


  -------------------------------------------------------------------------------  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

  Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)


  Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών.


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου