Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

18 δις απώλειες για τους συνταξιούχους την περίοδο 2016 - 2019

                  Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν και πόσα από το 2019


                                                       
18 δις € θα χάσουν οι συνταξιούχοι μας την περίοδο 2016-2019!

  • 8,2 δις € από τον «Νόμο Κατρούγκαλου»!
  • 8 δις € (2 δις € X 4 χρόνια) από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ!
  • 1,8 δις € από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς!

Αποκαλυπτική η Έκθεση του ΓΛΚ (141/16/2016)
για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου!


Περικοπές ύψους πάνω από 18 δις € θα υποστούν οι συνταξιούχοι μας κατά την περίοδο 2016-2019, μόνο από τις μνημονιακές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ειδικότερα θα χάσουν:
α)8,2 δις ευρώ από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016,
β)8 δις ευρώ (2 δις ευρώ επί 4 χρόνια) από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και
γ)1,8 δις ευρώ από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις το 2019!
Τη στιγμή που κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη της τριτομνημονιακής συγκυβέρνησης ακόμη και σήμερα δηλώνουν ότι οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου ανέρχονται σε 1,8 δις € (κατά την πρόβλεψη του τρίτου Μνημονίου-ν. 4336/2016), το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην κατά το Σύνταγμα (άρθρο 75 παρ. 1) Έκθεσή του με αριθμό 141/16/2016 εκτοξεύει τις πραγματικές περικοπές των συντάξεων για την περίοδο 2016-2019 στο ποσό-«μαμούθ» των 8,2 δις €!!
Παραθέτουμε το είδος και το ύψος των περικοπών όπως προβλέπονται στην Έκθεση του ΓΛΚ:

 Είδος περικοπής2016
(σε εκατ. €)
2017
(σε εκατ. €)
2018
(σε εκατ. €)
2019
(σε εκατ. €)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
1Σταδιακή κατάργηση  ΕΚΑΣ
(άρθρο 92)
1685698038532.393
2Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ
(άρθρα 7, 8, 28 και 30 )
21101222345689
3Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27)17152144
4Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ
(άρθρα 12 και 27)
1159122177369
5Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ λόγω ε-φαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)
(άρθρα 13 και 27)
22383898
6Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33)18776263
7Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων
(άρθρο 96)
5274348123
8Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96)1742912842771026
9Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019
(άρθρο 96)
3636
10Περικοπές στις εφάπαξ παροχές
(άρθρο 35)
9761515133
11Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα
(άρθρο 48)
207208208209832
12Αύξηση ορίου ασφα-λιστέων αποδοχών (άρθρο 38)2324252698
13Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντά-ξεις
(άρθρο 97)
1733513623651251
14Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών
(άρθρο 39)
136137138411
15Αυξήσεις εισφορών αγροτών
(άρθρο 40)
9495112157458
 
ΣΥΝΟΛΑ

9961912257327438224


Στο ποσό των 8,2 δις ευρώ, θα πρέπει να προστεθούν τα 8 δις ευρώ που θα παρακρατηθούν από τους συνταξιούχους υπέρ ΕΟΠΥΥ μέσα από την παρακράτηση 6% από τις κύριες συντάξεις και 6% από τις επικουρικές (σύνολο παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ 2 δις ανά έτος, ήτοι 2 δις ευρώ επί 4 έτη για την περίοδο 2016-2019=8 δις)!!
Εξάλλου, στα παραπάνω ποσά πρέπει να αθροίσουμε και το ποσό των 1,8 δις ευρώ, στο οποίο θα ανέλθουν οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις  από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2019, στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης!

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-ΧΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2019 ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 18 ΔΙΣΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!!

Από τα παραπάνω στοιχεία, αποκαλυπτικός είναι ο πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που με την Έκθεσή του τετραπλασιάζει(!) το κόστος των περικοπών για τις συντάξεις διαψεύδοντας πανηγυρικά την κυβέρνηση για το πραγματικό ύψος τους!!
Η ΕΝΥΠΕΚΚ, πιστή στο επιστημονικό καθήκον αληθείας, θα συνεχίσει με συνέπεια το έργο της.
Θα ενημερώνει κατά τακτά διαστήματα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, όλο τον λαό μας, για την εφαρμογή των κοινωνιοκτόνων μνημονιακών πολιτικών.
Θα μάχεται να ΜΗΝ καταργηθεί το ανολοκλήρωτο Κοινωνικό Κράτος και μάλιστα από κυβέρνηση της Αριστεράς.
Θα παλεύει καθημερινά προκειμένου να ΜΗΝ πληρώσει ο περήφανος λαός μας τα χρέη των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Ελλάδας.

Ιδού η Έκθεση του ΓΛΚ!
1-11-21-31-4


1-5Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
Ο Πρόεδρος
Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου