Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων στην ΚύπροΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 2016 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2016  

Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους 

        
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Παρά την απόσυρση ενός τάγματος από τα κατεχόμενα για τις ανάγκες των τουρκικών επιχειρήσεων στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, οι συσχετισμοί στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο τo 2016 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι. Η παράλληλη μείωση που σημειώθηκε κυρίως στον αριθμό των κληρωτών και σε αριθμό στελεχών στην Εθνική Φρουρά αφήνει αναλλοίωτο ή και δυσμενέστερο το συσχετισμό δυνάμεων στο τομέα αυτό.  

Η απόφαση για άμεση μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση των αναγκαίων εξισορροπητικών ρυθμίσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό, ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά με την τουρκική πλευρά, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και λειτουργικά ασκώντας περαιτέρω πιέσεις επί της εφεδρείας για να συμπληρώσει πιθανά κενά. 

Στο μεταξύ η Τουρκία συνεχίζει να διαθέτει μεγάλη υπεροχή σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς στο νησί και ιδιαίτερα στη θάλασσα και στον αέρα, ενώ οι περιορισμοί στον οικονομικό τομέα και οι πολιτικές προτεραιότητες διαδοχικών κυπριακών κυβερνήσεων σε άλλους τομείς ως προς τη διάθεση πόρων έχουν σχεδόν καθηλώσει την ανάπτυξη της Εθνικής Φρουράς.  

Οι διαπιστώσεις και α συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την συγκέντρωση και ανάλυση των στρατιωτικών στοιχείων και πληροφοριών των αντιπάλων πλευρών στην Κύπρο τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το  2016, και τα οποία αναλύονται και παρουσιάζονται πιο κάτω.  

Έμψυχο δυναμικό
 Το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς παρουσιάζεται μειωμένο κατά 500 ή και περισσότερα άτομα και ανέρχεται  συνολικά γύρω στις 12.000. Ο αριθμός των εφέδρων είναι γύρω στις 50.000. Το δε σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 62.950.  
Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο σε ανθρώπινο δυναμικό το 2016 έπειτα από την απόσυρση ενός τάγματος, υπολογίζεται στις 42.500 από 43.000 που ήταν το 2015. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.000.   

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: 
 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.5 Τούρκοι στρατιώτες.
 • Όσον αφορά το σύνολο των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες παραμένουν σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

  Οπλισμός
  Η κατάσταση όσον αφορά τους εξοπλισμούς έχει ως ακολούθως:
  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων αρμάτων, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 134 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι: 
 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,5 τουρκικά σε σύγκριση με 2.8:1 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.  Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.7 τουρκικά. 
  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 294 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627.

  Δηλαδή:   
 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 2.1 τουρκικά. 

  Ναυτικό – Αεροπορία:
  Στους τομείς αυτούς παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προβλεφθείσες αγορές πλωτών μέσων από μέρους της Κ.Δ. δεν αλλοιώνουν το ανισοζύγιο αυτό.

  Άμυνα – Οικονομία: Οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν μειωθεί από €345.4 εκ. το 2010 σε €318.9 το 2016 επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Κ.Δ. και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών που μειώθηκαν κατά 34,2% για τις αντίστοιχες περιόδους. Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί και στο προβλεπτό μέλλον καθιστώντας στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ.

   Βρετανικές δυνάμεις: Η βασικήδύναμη  των Βρετανών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο ανέρχεται στις 2800, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στην περιοχή έχουν ενισχυθεί με πρόσθετες αεροπορικές δυνάμεις. Ένα σμήνος μαχητικών σταθμεύει στο Ακρωτήρι για δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα πλαίσια της “ΟperationShader”.

  ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Σχεδόν στα ίδια σχεδόν επίπεδα όπως τον προηγούμενο χρόνο παραμένουν οι δυνάμεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέρχεται στα 858 άτομα.

  Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί.


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ 2016
COMPARISON OF MILITARY FORCES
 IN CYPRUS 2016

ΤΟΜΕΑΣ
Section
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Τ.Δ.)
TURKISH FORCES
ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)
NATIONAL GUARD (Ε.Φ.)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τ.Δ. : Ε.Φ.
RATIO OF FORCES Τ.Δ. : Ε.Φ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Military Personnel
Τ.Δ.
42.500
Ε.Φ.
12.000
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
3.5: 1
ARMATA MAXHS
Main Battle Tanks
T.Δ.
348
E.F.
134
1T.Δ. : 1E.F.
2.5: 1
TOMP KAI TOMA
T.Δ.
627
E.F.
294
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
2.1 : 1
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Artillery
Τ.Δ.
232+
Ε.Φ.
128
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.8 : 1
ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
ΠΥΡΑΥΛΩΝ
MLR
Τ.Δ.
6+
Ε.Φ.
22
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 3.6
ΟΛΜΟΙ
MORT
Τ.Κ.Δ.
450
Ε.Φ.
372 +
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
ΠΑΟ
SP
Τ.Δ.
192 +
Ε.Φ.
153
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ
Anti-tank
Τ.Δ.
114
Ε.Φ.
115
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 1
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Antiaircraft
Τ..Δ.
134 +
Ε.Φ.
108 +
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1

http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/surveys-gr/item/299-oi-stratiotikes-dynameis-sthn-kypro-2016-the-military-forces-in-cyprus-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου