Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Συντάξεις; Υπολογισμός σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 (Κατρούγαλου). Αναλυτικά παραδείγματα.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
0
15
0,77%
11,55%


15,01
18
0,84%
14,07%


18,01
21
0,90%
16,77%


21,01
24
0,96%
19,65%


24,01
27
1,03%
22,74%


27,01
30
1,21%
26,37%


30,01
33
1,42%
30,63%


33,01
36
1,59%
35,40%


36,01
39
1,80%
40,80%


39,01
42 και άνω
2,00%
46,80%Παράδειγμα 1ο :  Ασφαλισμένος με 20 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές
1000€ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 158,70€ υπολογιζόμενη ως ακολούθως:  (15χ0,77) + (3χ0,84) + (2χ0,90) = 15,87% χ 1000 = 158,70€

Παράδειγμα 2ο :  Ασφαλισμένος με 35 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές
1000€ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 338,10€ υπολογιζόμενη ως ακολούθως:  (15χ0,77) + (3χ0,84) + (3χ0,90) + (3χ0,96) + (3χ1,03) + (3χ1,21) + (3χ1,42) + (2χ1,59) = 33,81% χ 1000 = 338,10€

Παράδειγμα 3ο :  Ασφαλισμένος με 35 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές
2830,06€ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 956,84€ υπολογιζόμενη ως ακολούθως:  33,81% χ 2830,06 = 956,84€

Παράδειγμα 4ο :  Ασφαλισμένος με 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές
2830,06€ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 1211,27€ υπολογιζόμενη ως ακολούθως:  (15χ0,77) + (3χ0,84) + (3χ0,90) + (3χ0,96) + (3χ1,03) + (3χ1,21) + (3χ1,42) + (3χ1,59) + (3χ1,80) + (1χ2) = 42,80% χ 2830,06 = 1211,27€


Σημείωση:  Η εθνική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης και συνεπώς κυμαίνεται από 345,60€ (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 15 έτη) έως 384,00€ (για χρόνο ασφάλισης 20 και πλέον έτη)
Υπολογισμός Σύνταξης με 35 έτη συντάξιμα

Συντάξιμες αποδοχές  :  2830,06€
Σύνταξη ανταποδοτική : 2830,06 χ 33,81% =   956,84
Σύνταξη εθνική            :                                     384,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                         1240,84€
        

    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Φόρος       :       168,82
Υγ. περίθ.  :        64,32         }         238,44€
εκτ. εισφ.   :          5,30

Πληρωτέο:      1002,40€


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Φόρος

Αναλογών       :  1240,84 χ 12 = 14890,08 χ 22% = 3275,82
Αφορολόγητο  :  3275,82 – 1250 = 2025,82
κατά μήνα       :  2025,82 : 12 = 168,82€  

Υγειονομική περίθαλψη

1240,84 – 168,82 = 1072,02 χ 6% = 64,32€

Έκτακτη εισφορά

14890,08 – 12000 = 2890,08 χ 2,2% = 63,58 : 12 = 5,30€

Υπολογισμός Σύνταξης με 40 έτη συντάξιμα

Συντάξιμες αποδοχές  :  2830,06€
Σύνταξη ανταποδοτική : 2830,06 χ 42,80% =  1211,27
Σύνταξη εθνική            :                                     384,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                         1595,27€
             ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Φόρος       :       246,79
Υγ. περίθ.  :        80,91         }          340,80€
εκτ. εισφ.   :         13,10

Πληρωτέο:      1254,47€

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Φόρος

Αναλογών       :  1595,27 χ 12 = 19143,24 χ 22% = 4211,50
Αφορολόγητο  :  4211,50 – 1250 = 2961,50
κατά μήνα       :  2961,50 : 12 = 246,79€  

Υγειονομική περίθαλψη

1595,27 – 246,79 = 1348,48 χ 6% = 80,91€

Έκτακτη εισφορά


19143,24 – 12000 = 7143,24 χ 2,2% = 157,15 : 12 = 13,10€
Ταξχος (ΣΔΓ) ε.α. Αναστάσιος Παπακώστας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου