Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ - Τα στατιστικά της εκκαθάρισης
Ξεκίνησε το Μεσημέρι σήμερα 27.8.2017 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017 η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως το βράδυ 21.00 μμΤα Στατιστικά της Φετινή Εκκαθάρισης 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017

2017
ΠλήθοςΦορ/νων
ΚΥΡΙΟΣΦΟΡΟΣ
ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣΦΟΡΟΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
άρθρου 7
ΠΟΣΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Φ.Π.
7.340.994
2.411.037.382,10
382.093.401,47
88.891.408,27
2.704.239.375,30
Ν.Π.
56.717
201.297.109,12
247.700.180,13

448.997.289,25
ΣΥΝΟΛΑ
7.397.711
2.612.334.491,22
629.793.581,60
88.891.408,27
3.153.236.664,55ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €.

2017
ΠλήθοςΦορ/νων
ΠοσόΒεβαίωσης
Φ.Π.
6.297.453
2.704.201.543,65
Ν.Π.
50.900
448.997.267,84
ΣΥΝΟΛΑ
6.348.353
3.153.198.811,49ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223 /2013
 Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27  (Φόρος πριν τη μείωση  Φόρος μετά τη μείωση).

2017
ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
50%
1.240.212
160.964.292,24
80.484.536,98
100%
66.236
8.411.653,01
0,00
ΣΥΝΟΛΑ
1.306.448
169.375.945,25
80.484.536,98

Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων.

2017
Πίνακας 1Στοιχεία Ακινήτων
Πίνακας 2Στοιχεία Γηπέδων
ΣΥΝΟΛΟΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Φ.Π.
17.828.955
15.325.860
33.154.815
Ν.Π.
454.981
180.213
635.194
ΣΥΝΟΛΑ
18.283.936
15.506.073
33.790.009
ΔΟΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10 €. Εκτείνονται από Σεπ 2017 έως Ιαν 2018 και σε πλήθος είναι περίπου 28,5 εκ. δόσεις, ως εξής:

ΠλήθοςΔόσεων
Φορ/νοι
Δόσεις
ΠοσόΒεβαίωσης
Ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
(ελάχιστο-μέγιστο)
1
559.199
559.199
4.951.573,12
από 1,01 έως 19,99
2
176.306
352.612
4.376.102,86
από 20,00 έως 29,99
3
154.920
464.760
5.407.744,80
από 30,00 έως 39,99
4
141.806
567.224
6.375.018,54
από 40,00 έως 49,99
5
5.316.122
26.580.610
3.132.088.372,17
από 50,00 έως ………

6.348.353
28.524.405
3.153.198.811,49ΠλήθοςΔόσεων
Σεπ-17

Οκτ-17


Νοε-17


Δεκ-17Ιαν-18
1
4.951.573,12
2
2.188.448,32
2.187.654,54
3
1.802.585,92
1.802.585,92
1.802.572,96
4
1.593.931,30
1.593.931,30
1.593.931,30
1.593.224,64
5
626.417.701,55
626.417.701,55
626.417.701,55
626.417.701,55
626.417.565,97

636.954.240,21
632.001.873,31
629.814.205,81
628.010.926,19
626.417.565,97
3.153.198.811,49


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36512Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου